Historia och nuläge om svensk trafiksäkerhet

Jörgen Lundälv

Sammanfattning


Recension:

Nils Petter Gregersen (2016). Trafiksäkerhet. Samspelet mellan människor, fordon och trafikmiljö (231 sidor). Förlag: Wolters Kluwer, Norstedts Juridik, Stockholm.


Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!