Gross National Happiness – jämlikhet och intersektionalitet i ett holistiskt paradigm

Anna Rosengren

Sammanfattning


Denna artikel syftar till att beskriva några aspekter av modellen GNH, Gross National Happiness (bruttonationallycka), när det gäller jämställdhet och intersektionalitet i ett holistiskt paradigm. GNH, som är ett alternativt sätt att mäta och upprätthålla välfärd, innebär ett helt nytt paradigm som på många sätt ifrågasätter den västerländska traditionen av BNP. När det gäller jämlikhet och intersektionalitet kan detta innebära att inkludera och transcendera traditionella intersektionella tolkningar, vilket ger en bredare och mer holistisk arena för jämlikhet, som också ansluter till andra dimensioner i samhället och arbetslivet. GNH kan också ses som en mandala, ett kompakt sätt att beskriva och förstå multidimensionella, icke-hierarkiska organisationsformer. På detta sätt utrustas vår förståelse av organisation och kollektiva strategier med mer komplexitetsvänliga och inklusiva potentialer. GNH som en mandalaformad modell kan således fungera som ett slags karta för nästa generations intersektionalitet, organisation och social resiliens.

Nyckelord


GNH;Gross National Happiness;GNH/Gross National Happiness;välstånd;paradigm;intersektionalitet;fraktal;mandala

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!