Kunskap och förståelse om sorg

Jörgen Lundälv

Sammanfattning


Recenserad bok: Att möta den som sörjer – flera perspektiv på sorg efter dödsfall
Författare: Inger Benkel
Förlag: Meyers förlag, Gävle (136 sidor), 2015

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!