Är den restriktiva narkotikapolitiken skadlig?

Gunnar Ågren

Sammanfattning


Recenserad bok: Knark – en svensk historia
Författare: Magnus Linton
Förlag: Atlas (333 sidor), 2015

Författarens huvudtes är att den svenska narkotikapolitiken orsakar onödiga dödsfall genom att den styrs av en skadlig dogm om ett narkotikafritt samhälle. Kravet på drogfrihet har medfört att heroinmissbrukare inte har erbjudits behandling med metadon och buprenorfin i tillräcklig omfattning. Straffen för narkotikainnehav har också bidragit till att stigmatisera missbrukarna. Linton problematiserar dock inte det faktum att merparten av narkotikadödligheten sammanhänger just med metadon, buprenorfin och andra opioidläkemedel.


Nyckelord


Narkotika;socialpolitik; drogfrihet;substitutionsbehandling

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!