Opioidepidemin i USA

Gunnar Ågren

Sammanfattning


Opioider som morfin, metadon, fentanyl och oxikodon är effektiva läkemedel mot smärta men är samtidigt beroendeskapande och mycket toxiska med risk för dödsfall.

Användningen har därför omgärdats med starka restriktioner. Under 1990-talet startade en rörelse i USA för att smärtpatienter i större utsträckning skulle få tillgång till behandling med opioidläkemedel också vid kronisk smärta. Detta blev startpunkten för en intensiv marknadsföring av dessa preparat och användningen ökade snabbt. På 00-talet kunde man konstatera en snabb ökning både av antalet opioidberoende och av dödsfallen. Samtidigt förändrades den illegala heroinmarknaden med lägre priser och nya försäljningsmetoder. Trots försök till bättre kontroll ligger opioiddödligheten kvar på en mycket hög nivå och nya sociala grupper har drabbats. Ett oroande fenomen är att den svenska narkotikasituationen delvis kopierar den amerikanska med en snabbt ökande opioiddödlighet.


Nyckelord


Opioidläkemedel, smärtbehandling, epidemiologi, dödlighet, läkemedelsindustri.

Fulltext:

PDF

Kommentarer på artikeln

Visa alla kommentarer


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!