Varför medicinsk antropologi i DSM? - Om jämlik vård i ett mångkulturellt samhälle

Sofie Bäärnhielm

Sammanfattning


Antropologisk kunskap och en etnografiskt baserad intervju har inkluderats i DSM-5, en amerikansk psykiatrisk diagnoshandbok byggd på en kriteriebaserad diagnostik. I denna artikel beskriver jag vad DSM-5 innehåller avseende kultur och psykisk sjukdom och berättar om bakgrunden till att det inkluderats. Jag diskuterar vad DSM-5:s uppmärksammande av kulturell variation kan betyda för utveckling av en jämlik psykiatrisk vård för Sveriges alltmer mångkulturella befolkning. Särskilt lyfter jag fram värdet av att ta del av patienters berättelse för att förstå deras besvär, situation och önskemål. Detta kan vara särskilt viktigt i mötet med nyanlända flyktingar och invandrare.


Nyckelord


jämlik vård, kultur, psykiatri, diagnostik, DSM-5, equal care, culture, psychiatry, diagnostics, DSM-5

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!