Handikappomsorg

Anna Qvarlander, Karin Flyckt, Peter Brusén

Sammanfattning


I årets lägesrapport görs ett försök att översiktligt beskriva både läge och utveckling inom det breda verksamhetsfält som ger insatser till personer med funktionshinder, med tyngdpunkt på insatser från kommunernas socialtjänst.
Fokus för årets rapport är särskilt situationen för barn med funktionshinder och deras familjer, jämställdhet för personer med funktionshinder samt personalen inom handikappomsorgden.

Fulltext:

PDF

Kommentarer på artikeln

Visa alla kommentarer


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!