Hur länge ska de orka? – om hemlösa kvinnor i Stockholm

Annette Rosengren

Sammanfattning


Annette Rosengren återger i denna artikel erfarenheter och kunskaper från sina studier av etnografi sk karaktär bland hemlösa kvinnor i Stockholm. Studierna presenteras i mera detalj i boken ”Mellan ilska och hopp. Om hemlöshet, droger och kvinnor”. Enskilda kvinnors levnadsöden och vardag beskrivs, men också strukturella problem som drabbar gruppen hemlösa
kvinnor som helhet.

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!