Väntetider i Vården - en utmaning

Marianne Hanning, Olof Edhag

Sammanfattning


Väntetider till vård och behandling har varit ett bekymmer inom hälso-
och sjukvården under flera decennier. Information om hur länge
patienterna faktiskt väntar och vad de väntar på har dock bara funnits
sedan starten av den nationella väntetidsdatabasen år 2000.
Arbetet med att utveckla denna databas gick under namnet ”Väntetider
i Vården”. Det var ett Dagmarfinansierat projekt som byggde
på årliga överenskommelser mellan staten och landstingen. Idag
är databasen som är webbaserad i reguljär drift och de data som
samlas in ingår bl a i de öppna jämförelser av hälso och sjukvården
som för första gången publicerades sommaren 2004. Denna
artikel är en sammanfattning och reflektion av projektet Väntetider
i Vården.

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!