Psykisk ohälsa bland unga i Europa under perioden 1980-2010 – trender och förklaringar

Sven Bremberg

Sammanfattning


Under perioden 1950-1990 ökar förekomsten av psykiska problem bland unga i Europa. Också därefter fortsätter förekomsten av depressiva symptom att stiga medan indikatorer för utagerande problem tyder på motsatsen, dvs. på en minskning.  Variationen mellan olika länder i Europa ger underlag för att pröva hypotetiska förklaringar till ökningen av depressiva symptom. De finns stöd för att ökad arbetslöshet och ökade krav på att klara en allt längre utbildning kan ha bidragit till den ökade förekomsten av depressiva symptom. Däremot förefaller vare sig förekomsten av skilsmässor eller traditionella vs. moderna värderingar kunna förklara variationen. Den allmänt ökade arbetslösheten i Europa är troligen en följd av ökad global konkurrens. Unga som ännu inte etablerat sig på arbetsmarknaden påverkas särskilt av denna utveckling.


Nyckelord


psykisk ohälsa; ungdom; Europa; utbildning; arbetslöshet

Fulltext:

PDF


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!