Erbjudande om rabatterat förköp - SMT nr 2, 2020

Detta temanummer tar sin utgångspunkt i den nationella konferensserien ”Maskulinitet i förändring”, som arrangerats av Länsstyrelsen i Örebro län sedan 2010. Konferensserien återfinns i skärningspunkten mellan jämställdhetspolitik, jämställdhetsarbete och ett av genusforskningens underområden: kritiska studier av män och maskuliniteter. I temanumret uppmärksammas konferensen i sig själv – som ett exempel på samverkan mellan forskning, politik och praxis. Temanumrets artiklar belyser olika aspekter av de teman som konferensserien tagit upp genom åren: våld, hälsa, idrott, utbildning, makt, föräldraskap, sexualitet, politik, kriminalitet och klimat.

Tema: Maskulinitet i förändring
Temaredaktörer: Tobias K. Axelsson, Tomas Wetterberg

Ledare:
Bo J A Haglund

Temaledare:
Tobias K. Axelsson, Tomas Wetterberg

Maskulinitet i förändring – en konferensserie i tiden
Tomas Wetterberg

Maskulinitetsteorier i förändring: nya begrepp, nya tolkningar
Kalle Berggren

Vilka är pojkarna? – En diskussion om dimensioner av pojkpositioner i skola och utbildning
Mia Heikkilä

Kan man forska om pappor och föräldraskapsstöd utan genusteori?
Tobias K. Axelsson

Vägen till en genusmedveten, våldspreventiv modell för den mansdominerade lagidrotten
Daniel Alsarve

Våld som system: våld, maskulinitet och förändring
Sofia Strid, David Meier-Arendt

Jag lider av mental ohälsa men jag är inte mentalt svag. Om mäns möjligheter att berätta om psykiska problem
Stina Backman

Män i klimatkrisen
Martin Hultman

Kriminalitet, maskulinitet och möjligheter till förändring
Tove Pettersson

Contextualising Conferences: Ten Reflections on Ten Years of Swedish Local Authority Events on “Masculinity in Change”
Jeff Hearn

Forskning och teori:
Ensamkommande ungdomar med alkohol- och narkotikaproblem – en riskgrupp?
Mikael Dahlberg

Återhämtning från psykisk ohälsa i en professionell psykiatrisk omvårdnadskontext - en fenomenologisk studie
Anna Ryttersund, Lotta Sjögran, Magnus Englander

Jämlikhet och hälsa med fokus på arbetslivet – erfarenheter från en internationell hälsovetenskaplig kurs
Stig Vinberg, John Selander, Åsa Tjulin

Debatt:
Är försäkringsmedicinska utredningar hälso- och sjukvård?
Lotta Vahlne Westehäll

Krönika: Fritidsbanken – Socialmedicin i praktiken
Bengt Starrin

Omslag: Anneli Jöesaar

Beställningar mailas till: redaktionen@socialmedicinsktidskrift.se.
Meddela antal ex samt leverans- & faktureringsadress. Sista datum för beställning till rabatterat pris är onsdag 3 juni.
-----------------------------------------------------------------------------------
Prislista för förhandsbeställningar:
Vi trycker en liten överupplaga men reserverar oss för slutförsäljning och kan inte garantera att numret finns tillgängligt för efterhandsbeställning.

1 ex 200 kr + frakt 15 kr/exemplar (rabatterat porto, vid efterbeställning porto enligt Postnords tabell)
10 ex 1900 kr + frakt och inpackning = 5% rabatt
20 ex 3600 kr + frakt och inpackning = 10% rabatt
30 ex 4800 kr + frakt och inpackning = 20% rabatt
40 ex 5600 kr + frakt och inpackning = 30% rabatt
50 ex 6000 kr + frakt och inpackning = 40% rabatt
100 ex 10 000 kr + frakt och inpackning = 50% rabatt

© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!