Erbjudande om rabatterat förköp - SMT nr 1, 2020

Trender av sjukskrivning och personalomsättning i vård och omsorgsorganisationer

Det finns flera skäl till att det är angeläget med ett temanummer om trender av sjukskrivning och personalomsättning i vård och omsorg. Dels finns ett allmänt intresse att minska ohälsotalen och oönskad personalomsättning i denna sektor. Dels finns metodologiska utmaningar att mäta och följa sjukfrånvaro och personalomsättning över tid. Temanumret bidrar med kunskap om faktorer, förhållanden och strategier som kan påverka utvecklingstrender samt ger en inblick i olika sätt att mäta sjukskrivning och personalomsättning. Därmed tror vi att temanumret kan vara angeläget både för praktiker och forskare.


Temaredaktörer: Andrea Eriksson, Lotta Dellve

 

Ledare

Bo J A Haglund                                                


Temaledare: Trender av sjukskrivning och personalomsättning i vård och omsorgsorganisationer

Lotta Dellve, Andrea Eriksson                         

 

Sjukfrånvaro i sjukvården: Trendanalyser över en fyraårsperiod med hjälp av klusteranalys

Göran Jutengren

 

Trender av få sjukdagar i enheter vid sjukhusorganisation: Betydelser av chefers stödjande förhållanden, strategier och organisering av social och organisatorisk arbetsmiljö
Lotta Dellve, Sara Larsson Fällman

 

Chefers arbetssituation och hälsotillstånd som prediktorer för sjukfrånvaro bland vårdpersonal

Göran Jutengren, Sara Larsson Fällman

 

Organisatoriska problem löses inte med hjälp av individåtgärder – en analys av åtgärder för att förbättra arbetsmiljön och sänka sjukfrånvaron i en svensk region

Magnus Åkerström och Jonathan Severin

 

Har organisatoriska förutsättningar och ledarskapsstrategier betydelse för att främja låg sjukfrånvaro inom hälso- och sjukvården?

Sara Larsson Fällman, Agneta Kullén Engström

 

Effekter av ledarprogram för hållbart och hälsofrämjande ledarskap på sjukfrånvaro, sjuknärvaro och utmattning

Andrea Eriksson och Lotta Dellve

 

Konsekvenser av utbrändhet i början av sjuksköterskors arbetsliv för karriärutveckling

Ann Rudman, Petter Gustavsson

 

Hur olika orsaker påverkar undersköterskor och sjuksköterskor val att sluta vid vårdavdelningar Andrea Eriksson, Patrik Vulkan

 

Hur påverkar lednings- och samarbetsförhållanden över organisationsnivåer sjuksköterskors och undersköterskors personalomsättning över tid?

Lotta Dellve, Helena Håkansson

 

Betydelsen av arbetsresurser och arbetskrav för undersköterskors och sjuksköterskors intention att sluta, arbetstillfredsställelse och utmattning

Andrea Eriksson, Göran Jutengren, Lotta Dellve

 

Recension: En resa i handledarens värld

Roland Widlund

 

Krönika

Bengt Starrin

 

Omslag: Charlotta Lindvall

 

Innan numret går till tryck har vi ett erbjudande om att förbeställa numret till ett förmånligt pris. Beställningar mailas till: redaktionen@socialmedicinsktidskrift.se. Meddela antal ex samt leverans- & faktureringsadress. Sista datum för beställning till rabatterat pris är den 27 mars.


© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!