Erbjudande om rabatterat förköp - SMT nr 6

Numret kommer att innehålla följande artiklar:

                                                   

Ledare: Läsvaneundersökning SMT 2019

Bo J A Haglund

 

Storstädernas jämlikhetsarbete: delade normer, strukturerade problem och lärande ur goda exempel

Joakim Forsemalm

 

Mätningen visade att barnet mådde sämre efter insatsen

Ingela Furenbäck, Kerstin Arnesson

 

Mer än varannan ungdom med alkohol- och narkotikaproblem i öppenvården har erfarenhet av utsatthet i barndomen

Mats Anderberg, Karin Boson, Mikael Dahlberg, Claudia Fahlke, Johan Melander Hagborg

 

Mänskliga rättigheter i högre utbildning- hur långt har vi kommit?

Solvig Ekblad, Tanja Tomson

 

Ungdomshemmens fysiska miljö till stöd för ungdomars hälsa och välbefinnande – en negligerad forskningsfråga

Kajsa Nolbeck, Charlotta Thodelius

 

Patientjournalen – för vård och behandling eller styrning och kontroll? En rättshistorisk översikt

Lotta Wendel

 

Tysta risker och skadehändelser i boendemiljöer för hörselskadade och vuxendöva i Sverige

Jörgen Lundälv

 

Vårdpersonals föreställningar om döende patienter med invandrarbakgrund

Pernilla Ågård, Sandra Torres, Anna Milberg

 

Att oroa sig för antibiotikaresistens: kulturella föreställningar kring ett läkemedel

Kristofer Hansson

 

Tandläkares handlingsutrymme och engagemang att utveckla teamarbete

Cecilia Franzén

 

Hemtjänst i gamla hjulspår - äldres erfarenheter av att komma hem från sjukhus

Mairon Johansson 

 

Debatt: Han som föreläste om barnförbjudna föräldrar, vilken angelägen förebild!

Karl-Anders Karlsson

 

Recension: Mänskliga rättigheter och människovärdet – en bok om funktionshinder

Jörgen Lundälv

 

Recension: Ny avhandling sätter familjen i fokus

Sven Trygged

 

Recension: Etiska dilemman i kvalitativ forskning

Per Olof Larsson

 

Recension: Neo-asylum eran – en omvärdering av psykiatrins avinstitutionalisering

Steinn Steingrimsson 

 

Krönika: Norbert Elias och sänkningen av skamtröskeln

Bengt Starrin

 

Omslag: Marita Möller

Innan numret går till tryck har vi ett erbjudande om att förbeställa numret till ett förmånligt pris. Beställningar mailas till: redaktionen@socialmedicinsktidskrift.se. Meddela antal ex samt leverans- & faktureringsadress. Sista datum för beställning till rabatterat pris är fredag 14 feb.

© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!