Temanummer 3, 2018

I detta temanummer av temaredaktörerna Ylva Norén Bretzer och Kristina Holmgren presenteras en samling artiklar om tillitens tillstånd i Sverige och dess betydelse ur många olika vetenskapliga perspektiv. Tillsammans kan man betrakta artiklarna som en statusrapport över den svenska allmänhetens tillit, samt tillitens betydelse för fungerande processer och institutioner i samhället i stort. Det intressanta med tillitsbegreppet är att det så tydligt knyter samman det individuella och samhället och därigenom ger ett helhetsperspektiv. Brist på tillit begränsar människors handlingar, skapar anspänning, oro och stressreaktioner som kan utvecklas till ohälsa.

Numret kan läsas gratis på vår webbplats - du hittar det genom att klicka dig vidare under fliken "senaste". Vill du köpa numret i pappersform kostar det 150 kr + porto och kan beställas från redaktionen@socialmedicinsktidskrift.se

© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!