CALL FOR PAPERS – KLIMATKRISEN OCH DE NYA BERÄTTELSERNA

Socialmedicin som akademiskt ämne handlar om att klargöra faktorer som påverkar folkhälsan, men också om att medverka i förändringsarbete som påverkar dessa faktorer. Därför planerar Socialmedicinsk tidskrift att ge ut ”Klimat- krisen och de nya berättelserna”, ett temanummer som lyfter fram möjligheter att påverka i positiv riktning och inge hopp om förändring.

Syftet är tvåfaldigt; att redovisa exempel som visar på möjligheter att åstadkomma förändring och att ge en beskrivning av aktuell forskning vid olika lärosäten i Sverige och Norden som syftar till att ge stöd i förändringsarbetet mot hållbara samhällen. Det behövs berättelser inom områden nära knutna till och som är avgörande för folkhälsan, t.ex. boende, transport, energi och mat. Det kan vara enskilda aktörer, organisationer, företag, kommuner, landsting eller regioner som ligger bakom de exempel vi söker, men det de har gemensamt är att de arbetar efter devisen ”Tänk globalt – agera lokalt!”.

Manus bör innehålla en beskrivning av projektet och vilka aktörer som är inblandade, beskriva möjligheter och hinder under arbetets gång och slutligen presentera en lösning. Vad har uppnåtts och vad är samhällsnyttan? Vad kan andra lära sig? Vi ser gärna att bidrag också problematiserar genomförbarheten och beskriver hur man kan man styra för att nå till slutmålet – hållbara samhällen

Artikelmanus registreras hos Socialmedicinsk tidskrift (www.socialmedicinsktidskrift.se) under sektionen ”Klimatkrisen och de nya berättelserna”. Deadline: 14 december 2018.Planerad utgivning: Våren 2019.

Temaredaktör: professor Bo JA Haglund (e-post: bjahag@gmail.com).

Vid frågor kontakta redaktionen@socialmedicinsktidskrift.se.

© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!