SMT informerar om ny integritetspolicy i enlighet med GDPR

INTEGRITETSPOLICY

Personuppgiftsansvarig på Socialmedicinsk tidskrift är redaktionssekreteraren som nås via adressen redaktionen@socialmedicinsktidskrift.se

Det är du själv som registrerar dig som läsare eller skribent hos Socialmedicinsk tidskrift. Du registrerar inte personnummer, men däremot namn, ev. yrkestitel och expertområden samt kontaktuppgifter. Du kan när som helst logga in via ditt inlogg och se vilka uppgifter vi har lagrade om dig som skribent eller läsare. Uppgifterna lagras en databas i OJS, Open Journal System, som tillhandahålls av PKP, en kanadensisk plattform för open source-publicering, samma platform från vilken vår e-tidskrift publiceras. Namn och adress ligger kvar tills dess att du själv raderar ditt konto alternativt ber redaktionen om hjälp att bli borttagen. Alla uppgifter raderas då. Som läsare eller skribent har du endast tillgång till dina egna uppgifter. De enda som har tillgång till samtliga uppgifter är Socialmedicinsk tidskrifts chefredaktör och redaktionssekreterare. En temaredaktör har tillgång till kontaktuppgifter till de skribenter som medverkar i det temanummer hen är temaredaktör för men inte till några andra.

För att se vilka uppgifter du lagrat om dig själv, t.ex. e-post, titel, arbetsplats loggar du in på tidskriftens webbplats med ditt lösenord och kan då läsa, redigera och radera informationen. Har du glömt ditt lösenord kan du få ett nytt genom att be om återställning när du loggar in på webbsidan www.socialmedicinsktidskrift.se.  

Socialmedicinsk tidskrift har också ett adressregister över de som prenumererar på den tryckta tidskriften som kommer ut med 6 nr/år. Detta register uppdateras en gång per år. Vi sparar prenumerantregistren 1 år tillbaka i tiden och raderar dem därefter.  

Socialmedicinsk tidskrift anlitar en extern ekonomikonsult som hanterar och lagrar våra fakturor och kvitton samt ett tryckeri som trycker och distribuerar tidskriften. Att de konsulter vi anlitar hanterar personuppgifter enligt GDPRs bestämmelser regleras i ett personuppgiftsbiträdesavtal.

Har du frågor kontakta: redaktionen@socialmedicinsktidskrift.se

 

© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!