CALL FOR PAPERS - FOLKHÄLSA OCH CIVILSAMHÄLLE

Temanumret ”Folkhälsa och civilsamhälle” i Socialmedicinsk tidskrift, med planerad utgivning i december 2018, fokuserar den ökade betydelse som det civila samhället tillmäts på snart sagt alla områden när det gäller folkhälsa. Hit välkomnas nu i första hand texter med en vetenskaplig ambition och med huvudsaklig grund i systematiserade faktiska omständigheter (empiri) eller teoretisk analys.

Temanumret förväntas framför allt innehålla texter om aktiviteter och initiativ inom det organiserade civila samhället, men då vi vet att också informella insatser är betydelsefulla för området, är även sådana av intresse. Folkhälsa ses här beröra den samlade fysiska, psykiska och/eller sociala hälsan hos en befolkning eller en större grupp människor, vilket innebär att jämlikhet i hälsa är av betydelse. Initiativ i det civila samhället på såväl individ- som grupp- och strukturell nivå ses kunna påverka folkhälsan.

Bidrag till temanumret kan till exempel diskutera initiativ i det civila samhället med avseende på folkhälsa när det gäller migranter, unga, äldre eller personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. Bidrag kan också diskutera organisationers roller i förhållande till folkhälsa, och hur sådana organisationer hanterar de allt tydligare uttalade förväntningarna på dem.

Artikelmanus registreras hos Socialmedicinsk tidskrift (www.socialmedicinsktidskrift.se) under sektionen ”Folkhälsa och civilsamhälle” senast den 31 augusti 2018. Vid frågor angående manusinlämning kontakta redaktionen@socialmedicinsktidskrift.se. Varje manus kommer att granskas och bedömas av forskare (peer review). Redaktör för temanumret är professor Magnus Karlsson, Ersta Sköndal Bräcke högskola.

© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!