Temanummer 1, 2018

Nummer 1 2018 av Socialmedicinsk tidskrift är ett blandnummer. Vi har samlat upp de artiklar som inkommit till redaktionen och publicerar elva av dem som originalartiklar under rubriken forskning och teori. En av dessa, ”Genom föräldrarna hjälper vi barnen”, presenterar innovativa samarbetslösningar mellan barnhälsovård och socialtjänst för att ge bättre stöd till utsatta barn. I en av debattartiklarna diskuteras behovet av en ny syn på självmord med syfte att ändra fokus för självmordspreventivt arbete. Den glädjande ökningen av antalet läsare av våra artiklar fortsatte även under år 2017. Vi ökade med nästan 20 % jämfört med året innan vilket innebar mer än 60 000 besök för att läsa våra artiklar!

 

© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!