Temanummer 2, 2010

Temanummer 2, 2010 handlar om Kultur och hälsa. Temaredaktör för numret är Töres Theorell.

Kulturupplevelser har möjligheter att bortom orden åstadkomma förändring. Det kan gälla användande av konst, dans eller drama. Brister på kulturupplevelser har ogynsamma effekter på hälsa med både kortare medellivslängd och högre sjuklighet. Studier visar att kulturellt kapital utgör en jämbördig förklaring till socialt kapital och ekonomiskt kapital som förklarande mekanism till hälsa och sjuklighet. Det behövs mer forskning inom detta område.

Numret är nu publicerat och utgivet.

© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!