Temanummer 3, 2017

Nummer 3, 2017, har temat Folkhälsoutbildningar i Sverige. Numret speglar utvecklingen av undervisning i folkhälsovetenskap vid de svenska universiteten och högskolorna. En rad innovativa utbildningar har växt fram för att motsvara behovet av kompetens inom folkhälsoområdet och idag finns utbildning både på grund-, vidare- och forskarutbildningsnivå i olika former vid en rad lärosäten. Temanumret innehåller översikter som speglar dessa utbildningars omfattning och kvalitet. Det innehåller dessutom spännande fördjupningar om kurser om t.ex. interprofessionellt lärande där folkhälsoutbildning ingår som grundläggande del i olika yrkesutbildningar och program, samt vidareutbildning i förebyggandets konst som fria kurser för yrkesverksamma.

Numret ligger öppet på vår webbsida. Alla artiklar kan läsas och laddas ner under fliken Arkiv.

© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!