Temanummer 2, 2017

Nummer 2, 2017, har temat Hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Numret ger en omfattande översikt av vad en hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS) är, varför den behövs och riktlinjer för hur den skall uppnås. Temat presenteras i femton kapitel/artiklar under de fyra perspektiv som kännetecknar HFS: 1) Patientperspektivet, 2) Medarbetarperspektivet, 3) Befolkningsperspektivet och 4) Managementperspektivet. Översikten kan betraktas som en handbok för genomförande av den hälsofrämjande hälso- och sjukvården och har alla möjligheter att bli en klassiker inom området.
© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!