Temanummer 5, 2016

Nummer 5, 2016 är ett temanummer om arbete för jämlik hälsa. Socialmedicinsk tidskrift har sedan 2011 följt hur den s.k. Marmotkommissionens arbete om jämlikhet i hälsa tagits emot och tillämpats på olika nivåer i det svenska samhället. Under de senaste åren har flera nya initiativ tagits och i detta nummer presenteras dels vad som praktiskt har ägt rum i Sverige och i Norden, dels diskuteras implementeringsproblematiken med analyser av svårigheter att praktiskt motverka hälsoskillnader och påverka fördelningen av sociala bestämningsfaktorer i befolkningen.

© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!