Temanummer 4, 2016

Medan livet går förbi är ett temanummer som syftar till att beskriva forskningsfronten för det som tidigare kallades kroniskt trötthetssyndrom och numera kallas Myalgisk encefalomyelit/Chronic Fatigue Syndrome (ME/CFS). För att spegla sjukdomstillståndet presenteras både fallbeskrivningar och aktuell forskning. Utgångspunkten är fallbeskrivningar där drabbade personer redovisar sina livserfarenheter sedan de drabbats av ME/CFS. Forskare både i Sverige och internationellt redovisar var forskningen fokuseras idag vad avser orsaker, behandling och sociala konsekvenser. Kunskapen om ME/CFS är låg inte bara inom hälso- och sjukvården utan också inom sjuk- och socialförsäkringssystemet i Sverige, vilket varit en viktig drivkraft för detta temanummer.

© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!