Temanummer 1, 2010

Temanumret ”Vård på lika villkor – drivkrafter och motkrafter” belyser på basis av socialmedicinska samt andra vetenskapliga och erfarenhetsbaserade analyser hur olika sjukvårdspolitiska beslut påverkar sociala skillnader i hälso- och sjukvårdens tillgänglighet och kvalité. Speciellt uppmärksammas effekterna av den marknadsorientering och privatisering som präglar utvecklingen av sjukvården i många landsting och Vårdval Stockholm i synnerhet. Den belyser också vad som bör göras för att stärka en hälso- och sjukvårdspolitik som på allvar vill främja en bättre och jämlikare vård och hälsa.

Numret har tagits fram av Göran Dahlgren i samverkan med Gemensam Välfärd och LO-distriktet i Stockholms län.

© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!