Temanummer 1, 2016

I nummer 1 (2016) aktualiseras vad vi kan lära från studier och översikter kring risk- och skyddande faktorer för en god integrering i det svenska samhället för ensamkommande barn och unga. De kan ha flytt från krig och våld och/eller tidigare levt på gatan. Det föreligger stora utmaningar att lämna sitt land, vara nyanländ och ensam, och sedan möta samhälleliga utmaningar av social- och kulturell- och språklig natur med stora skillnader mellan de länder de kommer ifrån och mottagarlandet. Det gemensamma är att de kommer utan vårdnadshavare, men det är för övrigt en mycket heterogen grupp.
© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!