Hjälp Socialmedicinsk tidskrift att samla in pengar till barn på flykt!

Just nu är 30 miljoner barn på flykt i världen. Många flyr krigszonerna i bland annat Syrien, Jemen och Irak. Socialmedicinsk tidskrift vill stötta UNICEF som genomför omfattande katastrofinsatser och ser till att barnen får stöd och hjälp i de krigshärjade länderna, i flyktinglägren och på flyktvägen.

Socialmedicinsk tidskrift har därför utförsäljning av utvalda nummer (2011-2014) och skänker 25 kr/tidskrift till hjälporganisationen UNICEF.

Pris: 50 kr/tidskrift + porto (normalt 150 kr + porto) där 25 kr går direkt till UNICEF – hjälp barn på flykt.

Beställ via: redaktionen@socialmedicinsktidskrift.se (ange nummer, antal, faktura- och leveransadress).

* Portot utgår från Postnords portotabell för A-post.
* På fakturan anges att 25kr x antal nr går till UNICEF.
* En sammanställning över antal sålda tidskrifter och insamlat belopp kommer att presenteras på hemsidan.


Utvalda nummer till försäljning (så långt lagret räcker):

Vol 88, Nr 1, 2011 ”Socialmedicin för säkerhets skull”. Läs mer om numret här.

Vol 88, Nr 2, 2011 ”Familjecentral som föräldrastöd”. Läs mer om numret här.

Vol 88, Nr 3, 2011 ”Etnologin och Medicinen”. Läs mer om numret här.

Vol 88, Nr 4 ,2011 ”Post-Marmot - Om sociala skillnader i hälsa”. Läs mer om numret här.

 Vol 88, Nr 5, 2011 ”Sjukskrivning, arbetsförmåga och arbete”. Läs mer om numret här.

 Vol 88, Nr 6, 2011 ”Psykiatrin i samhällets förändringsvindar”. Läs mer om numret här.

Vol 89, Nr 1, 2012 ”Medicinhistoria i social belysning”. Läs mer om numret här.

Vol 89, Nr 2, 2012 ”Invandrares hälsa och möten med den svenska hälso- och sjukvården”. Läs mer om numret här.

Vol 89, Nr 3, 2012 ”Natur och hälsa”. Läs mer om numret här.

Vol 89, Nr 4-5, 2012 ”Socialt kapital och hälsa. Socialt kapital i socialmedicinsk forskning i Sverige”. Läs mer om numret här.

Vol 89, Nr 6, 2012 ”Trafikmedicin och nollvision - svensk trafikskadeforskning och säkerhet”. Läs mer om numret här.

Vol 90, Nr 1, 2013 ”ASIH verksamhet i Sverige - Palliativ vård i hem och äldreboende i livets slutskede”. Läs mer om numret här.

Vol 90, Nr 2, 2013 ”Socialt hållbar utveckling - fokus på empati, compassion och altruism”. Läs mer om numret här.

Vol 90, Nr 4, 2013 ”Förskolans utemiljö. Hälsoaspekter”. Läs mer om numret här.

Vol 90, Nr 5, 2013 ”Unga vuxna utan utbildning - en högriskgrupp i dagens kunskapssamhälle”. Läs mer om numret här.

Vol 90, Nr 6, 2013 ”Ledarskap, interventioner och hälsa – Om ledares betydelse för hälsofrämjande arbetsplatser”. Läs mer om numret här.

Vol 91, Nr 4, 2014 ”Nummer 4, 2014 (samlingsnummer)”. Läs mer om numret här.

Vol 91, Nr 5, 2014 ”Malmökommissionen visar vägen”. Läs mer om numret här.

Vol 91, Nr 6, 2014 ”Genus och alkohol: det är mer som är gemensamt än som är olika”. Läs mer om numret här.

© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!