Temanummer 6, 2014

I SMT:s temanummer alkohol och genus: det är mer som är gemensamt än som är olika, belyses hur beskrivningar och tolkningar av mäns och kvinnors alkoholkonsumtion – både normal och riskfylld – tidigare har sett ut och ser ut idag. Genusfrågeställningarna på missbruksområdet problematiseras från olika perspektiv; historiskt, som samhällsfrågor (missbrukets konsekvenser) samt ur en åtgärdssynvinkel (vård och prevention).
© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!