Temanummer 6, 2009

Temanummer 6, 2009 om Försäkringsmedicin, - i gränssnittet mellan medicin och försäkring är nu publicerat och finns tillgängligt under "Senaste" på hemsidan.

Trevlig läsning!

© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!