Temanummer 5, 2014

Malmökommissionen har bidragit till förutsättningarna för en mycket spännande och även i ett internationellt perspektiv innovativ process. De föreslagna åtgärderna för att åstadkomma en socialt hållbar utveckling i Malmö, och med detta en bättre och mer jämlikt fördelad hälsa i stadens befolkning, ska genomföras under de närmaste åren. Framväxten av och reflektioner över detta arbete presenteras i en rad artiklar i detta temanummer om Malmökommissionen förslag till åtgärder för en mer rättvist fördelad hälsa.

© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!