Temanummer 3, 2014

I Sverige pågår sedan några år en för folkhälsan betydelsefull perspektivförskjutning för kommunal förvaltning. Det är inte längre tillväxt i ekonomin som står i centrum utan människans hälsa och välfärd, hennes överlevnad och de ekologiska utmaningarna. Det konkreta uttrycket för denna förändring är tillskapandet av s.k. Sociala Investeringsfonder. Idén bakom är att man skall komma bort från en ofta ineffektiv planering karakteriserad av stuprörsorganisering till samverkan med ledord som helhetssyn och långsiktighet. Det här temanumret ger en första översikt av sådant innovativt arbete i svenska kommuner och landsting.

© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!