Temanummer 2, 2014

I det här numret ”Se mig – också! Om särbegåvades utsatthet” fortsätter vi att belysa en annan grupps utsatthet i det svenska samhället. De särbegåvade utgör ena svansen på en normalfördelningskurva, med cirka 1-4 procent av befolkningen. Några drag som karakteriserar särbegåvade barn är brådmogenhet, att envist gå i sin egen takt och en stor iver att behärska. De är ovanligt nyfikna till sin natur och ett stort behov av att lära sig upptäcka nya saker. Dessa drag får för många konsekvenser och främst i skolan och i en studie uppgav 72 % att de under sin tid i grundskolan känt sig understimulerade och att de inte lärt sig så mycket. Bristen på utmaningar och tristessen som eleverna känner över skolan, i kombination med bristen på stöd och förståelse för särbegåvning resulterar i att eleverna inte presterar, och att deras betyg blir lägre i jämförelse med de normalbegåvades. Särbegåvning uttryckas inom många olika områden som idrottslig, kommunikativ, akademisk, språklig, konstnärlig och teknisk. Vid en internationell jämförelse är det förvånansvärt lite forskning som berör de särbegåvades villkor i Sverige. De centra i Sverige som bedriver sådan forskning medverkar i detta nummer.

© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!