Temanummer 6, 2013

Temanummer 6, 2013 handlar Ledarskap, interventioner och hälsa. Om ledares betydelse för hälsofrämjande arbetsplatser. Temaredaktör för numret är Andrea Eriksson.

I detta nummer av smt redovisas och diskuteras forskning om vad ett hälsofrämjande ledarskap är och vilka förutsättningarna är för att förverkliga detta. Begreppet hälsofrämjande ledarskap kan ses som kompletterande till begreppet organisatorisk hälsa då det också tar ett systemperspektiv för hållbart arbete. Ett hälsofrämjande ledarskap kan definieras som kunskaper, attityder och färdigheter, såväl som riktlinjer, strukturer och en kultur som understödjer en hälsofrämjande arbetsplats.

© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!