Temanummer 5, 2013

Temanummer 5, 2013 handlar om unga vuxna utan utbildning - en högriskgrupp i dagens kunskapssamhälle. Temaredaktör för numret är Sven Bremberg.

I detta nummer av smt redovisas bl a att enligt Försäkringskassan har antalet påbörjade sjuk- och aktivitetsersättningar i åldern 16-29 år femdubblats under perioden 2001-2010. Samtidigt har under de senaste 15 åren psykiska problem och sucidförsökstalen bland unga ökat i Sverige.

© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!