Temanummer 4, 2013

 

Temanummer 4, 2013 handlar om förskolans utemiljö och dess hälsoaspekter. Temaredaktör för numret är Cecilia Boldemann.


I detta temanummer belyses vikten av att små barn så tidigt som möjligt i livet får leva och verka i hälsofrämjande miljöer, inte minst förskolemiljöer där över 90 % av Sveriges förskolebarn tillbringar lejonparten av sin vakna tid. Det gäller utemiljöerna i synnerhet då dessa kan påverka barnens hälsa på fler än ett sätt.

© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!