Temanummer 1, 2013

Temanummer 1, 2013 handlar om avancerad sjukvård i hemmet. Temaredaktör för numret är Bo Haglund.

Ambitionen med temanumret har varit att presentera en svensk hälso- och sjukvårdsorganisation, som är lite känd för allmänheten men också ge exempel på forskningsobjekten som fokuserats för att utveckla organisationen och dess verksamheter. Förhoppningen var att spegla olika yrkeskategoriers roller inom organisationen; läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnaster, kuratorer, dietister, arbetsterapeuter, sjukhuspräster. Temanumret innehåller i princip fyra sektioner samt en artikel om utbildning.

© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!