Temanummer 6, 2012

Temanummer 6, 2012 handlar om trafikmedicin och nollvision. Temaredaktör för numret är Jörgen Lundälv.

Detta temanummer behandlar flera aspekter på hur trafiksäkerhetsarbetet kan utvecklas för att befrämja det skadeförebyggande arbetet mot trafikskador och ohälsa i vägtransportsystemet men också i vårt välfärdssamhälle. Flera av de trafikmedicinska artiklarna fokuserar på erfarenheter från forskning inom området med fokus på skadereducerande åtgärder.

© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!