Temanummer 4-5, 2012

Temanummer 4-5, 2012 är ett dubbelnummer om socialt kapital och hälsa. Temaredaktör för numret är Martin Lindström

Socialt kapital har potential att vara en resurs för samhället, genom att bidra med en rad nyttiga utfall ekonomiskt, socialt och ur hälsosynpunkt. Begreppet socialt kapital dök upp som en idé som kan hjälpa oss att formulera sambanden mellan hälsa och dess mångfald av orsaksfaktorer.

© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!