Temanummer 3, 2012

Temanummer 3, 2012 handlar om natur och hälsa och temaredaktör för numret är Matilda Annerstedt.

Intresset för forskning kring naturens betydelse för folkhälsa har nog aldrig varit större, därför är ett temanummer om natur och hälsa av stort värde. Utformningen av vår fysiska omgivning är en betydelsefull determinant för vår hälsa.

© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!