Temanummer 2, 2012

Temanummer 2, 2012 handlar om invandrares hälsa och möten med den svenska hälso- och sjukvården Temaredaktör för numret är Ragnar Westerling.

Flyktingsituationen har förvärrats och har under 2000-talet aldrig visat på så många flyktingar som under år 2011. Det socialmedicinska perspektivet innebär att förutsättningar skapas för dessa flyktingar i Sverige för trygghet och säkerhet för att möjliggöra återhämtning.

© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!