CALL FOR PAPERS - TRAFIKSÄKERHET

CALL FOR PAPERS - TRAFIKSÄKERHET

Trafikskadorna utgör en av vår tids stora folkhälsoproblem. Skadeforskning om trafikskador, risker och trafiksäkerhetsperspektiv har under senare år rönt allt mer uppmärksamhet i samhället. Socialmedicinsk tidskrift kommer att ge ut ett temanummer om ”trafiksäkerhet”. Undertecknad är redaktör för detta temanummer.

Du välkomnas att skicka in en vetenskaplig artikel till tidskriften. Författarinstruktion hittar du på följande webbsida:

http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/about/submissions

 

Deadline för insändning av artiklar är den 29 juni 2012.

 

Välkommen med din artikel!

 

Vänliga hälsningar

 

Jörgen Lundälv

Temaredaktör

Docent i trafikmedicin, Umeå universitet

Docent i socialt arbete, Göteborgs universitet

 

 

© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!