Temanummer 6, 2011

Temanummer 6, 2011 handlar om psykiatrin i samhällets förändringsvindar. Temaredaktör för numret är Maria Sundvall.

Psykiatrin och samhället är ämnet för detta temanummer. I det här numret vill vi belysa och uppdatera kunskapen om relationen mellan psykiatri och samhälle, från de samhälleliga orsakerna till psykisk ohälsa, fram till de senaste exemplen på hur förändringar i välfärdens organisering påverkar psykiatrins innehåll.

© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!