Temanummer 5, 2011

Temanummer 5, 2011 handlar om sjukskrivning, arbetsförmåga och arbete. Temaredaktör för numret är Elsy Söderberg.

I detta temanummer presenteras aktuell forskning inom området med fokus på aktörer i de system som samspelar när det gäller sjukskrivning. Förutom Försäkringskassan är hälso- och sjukvården och arbetsgivare viktiga aktörer i den process som analyseras i temanumret.

 

© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!