Temanummer 4, 2011

Temanummer 4, 2011 handlar om sociala skillnader i hälsa. Temaredaktör för numret är Karin Melinder.

Temanumret redovisar hur Marmotkommissionens tillämpning med olika åtgärder ligger väl i linje med de målområden som Sverige har för sina folkhälsomål.

© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!