Temanummer 3, 2011

Temanummer 3, 2011 handlar om etnologi och medicin. Temaredaktörer för numret är Gabriella Nilsson och Kristofer Hansson.

Etnologin kan ge en större förståelse för kulturella processer som finns inom olika medicinska praktikformer, vilket illustreras genom en rad empiriska ingångar i numret.

 

© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!