Temanummer 2, 2011

Temanummer 2, 2011 handlar om familjecentraler. Temaredaktör för numret är Agneta Abrahamsson och Vibeke Bing.

Familjecentraler utvecklar det som är unikt för svensk mödra- och barnhäl­sovård, nämligen att ge service som är generell, frivillig och kostnadsfri. Verksamheten är hälsofrämjande och tidigt förebyggande. Den öppna för­skolan gör att familjecentralerna blir en mötesplats för föräldrar och barn samtidigt som familjecentralen också är en plats där olika yrkesgrupper möts och samarbetar.

 

© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!