Temanummer 3, 2010

Artiklarna i smt´s temanummer om hälsosamt åldrande belyser argument som bland annat att andelen äldre ökar, att det är lönsamt att investera i äldres hälsa, att ett gott åldrande förbättrar och förlänger livet samt att hälsan är ojämnt fördelad. Vägarna att främja äldres hälsa är många. Investeringar i till exempel sociala mötesplatser för äldre kan vara ett sätt att öka den sociala gemenskapen, meningsfullhet och delaktighet, fysisk aktivitet samt goda matvanor. Det är således möjligt att påverka hälsoutvecklingen positivt för de äldre genom hälsofrämjande arbete.

 

Numret är nu publicerat och utgivet.

© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!