Vill du prenumerera på SMT eller köpa lösnummer?

Lösnummerpris efterbeställning: 200 kr styck. Vid större efterbeställningar kan pris diskuteras. Porto enligt PostNords taxa. Priset är exklusive 6 % moms.

Förhandsbeställning

Innan varje nummer går till tryck så har vi ett erbjudande om att köpa tidskriften till ett rabatterat pris. Vi
meddelar er här på hemsidan när erbjudandet för aktuellt nummer gäller.

1           ex 200 kr + frakt 15 kr/exemplar (rabatterat porto, vid efterbeställning porto enligt Postnord)
10        ex 1900 kr + frakt och inpackning = 5% rabatt
20        ex 3600 kr + frakt och inpackning = 10% rabatt
30        ex 4800 kr + frakt och inpackning = 20% rabatt
40        ex 5600 kr + frakt och inpackning = 30% rabatt
50        ex 6000 kr + frakt och inpackning = 40% rabatt
100      ex 10 000 kr + frakt och inpackning = 50% rabatt

Prenumerationspriser 2022:

Helår inom Sverige 700 kr
Helår student/doktorand inom Sverige 450 kr
Helår sjukhus/företag/bibliotek 1000 kr
Helår myndigheter/universitetsbibliotek/landsting/kommuner 1 500 kr
Medlemmar i SSF 540 kr

Helår inom Europa
Privatpersoner 800 kr
Sjukhus/företag/bibliotek 1000 kr
Institutioner och myndigheter 1500 kr

Alla priser är exklusive 6 % moms.

Beställningar görs via e-post till: redaktionen@socialmedicinsktidskrift.se. Meddela antal ex samt leverans- & faktureringsadress.

Du kan även betala via Swish på telefonnummer: 123 075 1842. Ange ditt namn, tidskriftens nummer och årtal, till exempel: Nr 2, 2021.