Försenad utgivning av temanummer 3, 2010

Temanummer 3 om äldres hälsa har på grund av olika omständigheter blivit försenat. Utgivningen som tidigare planerades till augusti har blivit framflyttad till oktober.

Vi hoppas dock på att kommande nummer 4 och 5 ska kunna ges ut i snabb takt efter det försenade nummer 3 och på så sätt komma ikapp i vår utgivningsplan. Den försenade utgivningen av nummer 3 har framförallt berott på svårigheter i att finna finansiering av numret, vilket nu har löst sig.

© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!