Erbjudande om rabatterat förköp - SMT nr 4, 2020

I detta nummer ska vi ta oss an samverkan för hållbarhet och försöka oss på, att utifrån olika perspektiv, beskriva olika samverkansprocesser vi varit del av, vilka komponenter vi upplevt som framgångsrika respektive mindre framgångsrika och vad samverkanskompetens är. Samverkan är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde vilket vi också strävat efter att belysa i detta temanummer. Kopplingen till Agenda 2030, som i allra högsta grad ställer krav på våra förmågor att leda och verka i tvärvetenskapliga och tvärsektoriella miljöer, utgör ett genomgående fokus. Våra olika välfärdsutmaningar understryker betydelsen av en förstärkt samverkanskompetens. Det huvudsakliga syftet med detta temanummer är därför att erbjuda en palett av infallsvinklar och perspektiv på samverkan kopplat till olika välfärdsutmaningar.


Tema: Samverkan för Agenda 2030
Temaredaktör: Evelina Hilmersson                

Numret kommer att innehålla följande artiklar:     

Ledare
Bo J A Haglund

Temaledare: ”Om man bär på något ömt får man vara försiktig så det inte spricker”
Evelina Hilmersson                       

Temaartiklar:

Ökad innovationsförmåga genom nya samarbetsstrukturer
Klas Palm

Sju landmärken för hälsa och hållbar utveckling – Ett gränssättande objekt för partnerskap och samverkan
Johan Hallberg

Organisering och ledning av samverkan i praktiken – med hjälp av begrepp och processer
Sören Augustinsson & Lisa Blix Germundsson

Att utveckla samverkanskompetens genom utbildning – Praktisk klokhet och reflekterande praktik
Martin Westin, Alexander Hellquist, Lena Johansson

Vem bestämmer när vi samverkar?
Johan Kostela

Från ax till limpa – forskning i framgångsrik samverkan
Jonas Stier & Tomas Axelson

Akademiskt samskapande och Agenda 2030: Kommunikation, tillit, integritet och makt
Jonas Stier

Komplex helhetsstyrning – att integrera allt med allt
Petra Svensson 

Medskapande i backcastingexpeditioner – Ale i 360 grader
John Holmberg, Julia Widbom

Motiverande samtal för hållbar omställning
Evelina Hilmersson, Mats Hogmark

Avhandling: Seriously injured road users in rural and urban road traffic in a Swedish region – a Vision Zero perspective
Astrid Värnild

Avhandling: Forest Water Governance – Challenges in Cross-Sectoral and Multi-Level Collaboration
Irina Mancheva

Recension: Med avstegen som arbetsplats – En etnografisk studie av hälso- och sjukvårdskuratorns arbete
Kristofer Hansson

Krönika: Hundra år sedan spanska sjukans härjningar
Bengt Starrin

Omslag: Anna Komstadius

Förköpserbjudande – måste förbeställas
Beställningar mailas till: redaktionen@socialmedicinsktidskrift.se. Meddela antal ex samt leverans- & faktureringsadress. Sista datum för beställning till rabatterat pris är fredag 16 okt.

1          ex 200 kr + frakt 15 kr/exemplar (rabatterat porto, vid efterbeställning porto enligt Postnords    tabell)

 10        ex 1900 kr + frakt och inpackning = 5% rabatt

 20        ex 3600 kr + frakt och inpackning = 10% rabatt

 30        ex 4800 kr + frakt och inpackning = 20% rabatt

 40        ex 5600 kr + frakt och inpackning = 30% rabatt

 50        ex 6000 kr + frakt och inpackning = 40% rabatt

 100      ex 10 000 kr + frakt och inpackning = 50% rabatt

© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!