Motskrift från Svenskt Näringsliv om vårdens villkor – debatt på Newsmill

Socialmedicinsk tidskrift gav i våras i samverkan med Gemensam välfärd och LO-distriktet i Stockholm ut ett temanummer ”Vård på lika villkor - drivkrafter och motkrafter” skrivet av Göran Dahlgren. Skriften har fått ett så gott mottagande att Svenskt Näringsliv tagit fram en motskrift. De hade också planerat en debatt med bl a Göran Dahlgren före valet men de var för sent ute med talare. I stället har de ”beställt” en veckas debatt på Newsmill.

”Motskriften” kommer tillsammans med ett inlägg av Göran Dahlgren att inleda ett öppet vårdpolitiskt seminarium på Newsmill (www.newsmill.se) som startar onsdagen den 8 september. Enligt redaktören för Newsmill förväntas en rad ledande sjukvårdspolitiker delta i seminariet liksom företrädare för de kommersiella vårdföretagen.

Genom Svenskt Näringslivs motskrift och seminariet kan nu sjukvårdsfrågorna komma in i valrörelsen och – inte minst – Göran Dahlgrens viktiga skrift få ytterligare spridning.

Gå in på Newsmill och delta gärna själv i debatten!

Göran Dahlgrens skrift kan du ladda ner här eller genom att klicka på "ARKIV" i menyraden och nummer 1, 2010. För ytterligare information och diskussion kring numret och dess innehåll besök gärna www.gemensamvalfard.se.

Med hälsningar

Jan Halldin, Debattredaktör Socialmedicinsk Tidskrift

© Socialmedicinsk tidskrift. All rights reserved!